נותני השירות
  חברת טייק פרופיט בע"מ ("החברה") עוסקת בארגון וניהול של קורסי הדרכה, הכשרה ולימוד בלבד.
  החברה והמרצים בה אינם בעלי רישיון מכוח חוק הייעוץ ואינם עוסקים במתן שירותי ייעוץ השקעות
  כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות תשנ"ה 1995,
  למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק.

  תוכן קורס זה נועד לספק הכשרה וחומר לימודי בלבד. לא חברת טייק פרופיט בע"מ, חברת אסכולי און ליין בע"מ,
  לא מנחה הקורס, מר גיא מזרחי או מי מבין שותפינו העסקיים נושאים באחריות כלשהי לגבי התוצאות
  הכלכליות והעסקיות של המהלכים, בהם משקיעים הצופים, ואותם הם בוחרים לבצע.
  בין אם תוצאות הפעילות מובילות לרווחים כספיים או לאובדן כספים.

  שימוש בשירותים
  התכנים המועברים ו/או המתורגלים בקורסים מטעם החברה כוללים נתונים כלליים בלבד אודות אירועים בשוק ההון
  על בסיס מידע גלוי ו/או ממקורות חיצוניים אשר אין לחברה כל אחריות לנכונותם ו/או אמינותם.
  אין בנתונים ובתכנים המועברים בקורסים ובשלב הליווי אלה כדי להוות חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה,
  אחזקה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם. ייעוץ, שידול לפעילות השקעה ו/או מסחר בשוק ההון או בבורסה.

  כמו כן, החברה מבהירה ומדגישה בפני המשתמש כי לפעילות בנכסים פיננסיים נדרשת מומחיות
  ומקצועיות מיוחדת ואין בתכני הקורסים כאמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו,
  במטרותיו ובנתוניו המיוחדים של המשתמש המסוים. בקורסים מתבצעים ניתוחים על מוצרים פיננסיים שנכונים
  לזמן ההקלטה בלבד ואינם רלוונטיים לשום מועד אחר. הדוגמאות המובאות בקורס זה הן לצורך הדגמה והדרכה
  בלבד ואין להשתמש בהן כבסיס כלשהו לביצוע עסקאות.

  בהסכמה לתנאים ולתקנון, הלקוח מתחייב לא לשכפל, להעתיק, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי בכל חלק מן
  החומר הכתוב, המוקלט ומצולם אליו ייחשף במהלך הקורס.

  ביטול עסקה
  במקרה של רכישת מוצר באתר אשר אינו ניתן להקלטה, לשעתוק או לשכפול, באפשרותו של הקונה באתר לבטל
  את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.על אף האמור לעיל ולפי תקנות הגנת הצרכן אין
  הלקוח יכול להחזיר או לבטל טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורים
  (ספרים והקלטות) אלה אם התברר שהם פגומים.
  במקרה של ביטול מותר של עסקת מכר מרחוק, אי התאמה לתיאור שלו, אי אספקה במועד או רצון טוב של החברה,
  תהיה חברת טייק פרופיט בע"מ לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 20% ממחיר הרכישה.

  דגשים נוספים:

 • למסחר בבורסה יש עלויות שונות והן מתבטאות בעמלות ומיסים. ערכי העמלות והמיסים משתנים ולכן אין
  להתייחס למידע או למספרים המובאים בקורסים אלו כעלויות קבועות. על הסוחר לעקוב ולבדוק מהם גובה
  העמלות והמיסים ולהתעדכן באופן תדיר בשינויים.
 • בעולם המסחר בשוק ההון קיימות תוכנות מסחר רבות. תוכלו לבחור מתוכן את המתאימות לכם ביותר.
  אנו בחרנו להדגים ולהדריך על מערכות מסחר לבורסה האמריקאית והישראלית הכוללות את כל האפשרויות
  והכלים למסחר מקצועי, בזמן אמת ובעמלות אטרקטיביות למשקיע.
  התוכנה נבחרה עקב פשטות התפעול שלה והאפשרות לפתיחת חשבון ניסיון וירטואלי אך, כאמור, כל צופה
  יבחר במערכת המתאימה למכלול השיקולים שלו.
 • בקורס זה מובאים קישורים רבים לנוחיותכם. עם זאת, עקב נסיבות שאינן תלויות בחברת טייק פרופיט, קישורים
  עלולים להשתנות כחלק משינויים המבוצעים באתרים השונים. במידה וקישורים עליהם המלצנו אינם פעילים יותר,
  יהיה עליכם לאתר את מיקומו החדש של העמוד באופן עצמאי.

בברכה,

חברת טייק פרופיט בע"מ ואסכולי און-ליין בע"מ.

ו בעיון