בשוק ההון יותר מכל תחום אחר, עיקר הלימוד הוא בשלב היישום.
כשמתחילים לתרגל על תוכנת הדמו ועוד יותר כאשר פותחים חשבון ומתמודדים
עם מצבי רווח והפסד.

ולכן, את הלימוד התיאורטי התלמיד לומד בשיעור אינטרנטי בזמנו ומחשבו האישי
ולאחר מכן מצטרף אלינו להכשרה מעמיק ואינטנסיבי.
מדי שבוע אנו נפגשים יחד עם רוכשי חבילות הקורסים לשיעור תרגול, הטמעה
והמשך לימוד בשוק ההון.